Beträffande LIS och Coronaviruset: planeringen av kommande Revyfestival fortskrider planenligt. Alla arrangemang som arrangeras av Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige kommer dock givetvis att följa Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer. Vi uppmanar alla våra medlemmar att göra detsamma.

- LIS:s styrelse

Hur man ansöker om att arrangera Svensk Revyfestival med Revy-SM

Är du och din organisation intresserad av att i framtiden arrangera Svensk Revyfestival med Revy-SM? I så fall ska ni göra såhär:

Steg 1: Kontakta Lokalrevyer i Sverige

Kontakta Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige (LIS) på info@lis.nu eller på 0515 – 185 20. LIS kommer då att tillhandahålla:

  • En budgetmall
  • En avtalsmall
  • En samlad kunskapsbank
  • Ett typiskt festivalschema

LIS:s ordförande och/eller förbundssekreterare kommer därefter att noggrant gå igenom dokumenten och filerna med er. Vi kommer också att närmare beskriva vad som måste ingå i er formella arrangemangsansökan (Steg 3 nedan).

Steg 2: Ta fram budgetunderlag och tillverka en arrangemangsansökan

I steg 2 arbetar ni med att fylla i den tillhandahållna budgetmallen och att skapa er formella arrangemangsansökan. Ni använder givetvis LIS:s styrelse och förbundssekreterare för att ventilera idéer och diskutera olika lösningar.

Steg 3: Skicka in er arrangemangsansökan genom nedanstående formulär

I steg 3 fyller ni noggrant i nedanstående formulär och bifogar alla obligatoriska filer. LIS kommer därefter bekräfta att er ansökan är mottagen och meddela när ett besked kan lämnas.

Arrangemangsansökan

KOMMANDE REVYFESTIVALER

2020 Karlskrona
5-8 augusti (v 32)

MEDLEMS-FÖRMÅNER

HITTAT FEL?

Har du hittat ett misstag på sidan? Maila kansliet omedelbart på så åtgärdar vi det!

KONTAKT

Lokalrevyer i Sverige
0515 – 185 20

Om festivalen

Svensk Revyfestival med Revy-SM arrangeras v. 31 eller v. 32 (och avslutas den lördag som infaller fr.o.m. 5/8 t.o.m. 11/8). Vill DU och din revygrupp arrangera festivalen i framtiden? Kontakta kansliet för att få grundläggande info inklusive mallar för budget, schema, mm.

Hittat ett fel?
Har du hittat ett fel på sidan? Maila kansliet omedelbart så åtgärdar vi det!