Så här går Revy-SM-tävlingen till:

Steg 1 (januari – mars): Anmäla revynummer
Riksförbundet Lokalrevyer i Sveriges olika medlemsrevyer anmäler sina revynummer i de fem olika tävlingsklasserna genom att ladda upp filmfiler. Läs mer om de olika utmärkelserna som finns inom Lokalrevyer i Sverige här.

Steg 2 (mars – april): Uttagningsjurys bedömer revynummer
De uppladdade filmfilerna sprids till en uttagningsjury för respektive klass. Uttagningsjuryn lottas fram av medlemmar i Lokalrevyer i Sverige, och som inte nominerat revynummer i den aktuella klassen.

Steg 3 (april): LIS:s styrelse sammanställer därefter de uttagna numren

  • I sketch, sång & musik och lokalt nummer:
    • 3 nummer går direkt till final
    • Ett antal nummer går till semifinal, tidsaspekten avgör
  • I dans & rytm och monolog:
    • 2 nummer går direkt till final
    • Ett antal nummer går till semifinal, tidsaspekten avgör

Steg 4 (augusti): Revy-SM:s semifinaler
De revynummer som kvalificerat sig till semifinaler gör upp i 2 olika semifinalsföreställningar, i regel placerade på torsdagen av Svensk Revyfestival med Revy-SM. Ett antal nummer framröstas av övriga tillresta revydelegater  att avancera från semifinal till final.

Steg 5 (augusti): Revy-SM:s finalföreställning
De framröstade revynumren från semifinalerna tävlar tillsammans med de direktkvalificerade revynumren i Revy-SM:s stora finalföreställning. De bästa numren koras av en jury bestående slumpvis valda delegater (icke tävlande i den aktuella klassen) samt en juryordförande ur LIS:s styrelse.

KOMMANDE FESTIVALER

2024 Sundsvall
7-10 augusti

HITTAT FEL?

Har du hittat ett misstag på sidan? Maila kansliet omedelbart på så åtgärdar vi det!

KONTAKT

LIS
Lokalrevyer i Sverige
Telefon 0515 - 185 20